Flamskyddsmedel clas ohlson

Clas Ohlson: En utmaning att fasa ut flamskydd ur elektronik

Clas Ohlson: En utmaning att fasa ut flamskydd ur elektronik | RISE

Clas Ohlson: En utmaning att fasa ut flamskydd ur elektronik · Bättre batteritid ger ökat behov av flamskydd · Svår att hitta säkra flamskyddsmedel · Riskklassning …

Clas Ohlson har en lång tradition av hållbarhetstänk och har som mål att 2045 vara helt klimatneutrala. Johanna Håkansson har rollen som product compliance and sustainability specialist och har ett särskilt fokus på substitution av skadliga kemikalier. En utmaning är balansgången mellan substitution av skadliga kemikalier och att produkten ska hålla över tid. Det är två aspekter på miljövänlighet som inom elektronik behöver vägas mot varandra.

Kemikalier i varor – Clas Ohlson

Kemikalier i varor – about.clasohlson.com

Mjukgörare, flamskydd, används i huvudsak i mjukgjord PVC, PU och gummi. Metod baserad på ISO 12010. Analys med GC-MS. 50 mg/kg.

Läs mer om hur vi hanterar kemikalier i våra produkter här.

Monteringslåda för LED-downlights – Clas Ohlson

Infällnadsboxen är tillverkad i polyamid (PA06) med flamskyddsmedel. Den är värmetålig och skyddar LED-downlighten mot att komma i kontakt med …

Hållbarhetsrapport – Clas Ohlson

Vår företagskultur präglas av Clas Ohlsons … Clas Ohlsons snabba expansion skapar för- utsättningar för medarbetarna att … flamskyddsmedel). Miljömål.

Externt kabinett – Clas Ohlson

Externt kabinett | Clas Ohlson

Innehåller denna produkt flamskyddsmedel, pvc, ftallater? ✓. Anders, Clas Ohlson. Nej det är inga flamskyddsmedel i denna. 6 år sedan.

Otillåtna blyhalter i produkter från Clas Ohlson och Biltema

Otillåtna blyhalter i produkter från Clas Ohlson och Biltema – Miljö & Utveckling

20 dec. 2006 — Elektronikvaror sålda hos Clas Ohlson och Biltema innehåller höga och … flamskyddsmedel som i många fall är hälso- och miljöfarliga, …

Broschyr – Clas Ohlsson och Biltema – Swedwatch – Yumpu

Broschyr – Clas Ohlsson och Biltema – Swedwatch

12 juli 2015 — De höga halterna bly, kadmium och bromerade flamskyddsmedel i Biltemas ochClas Ohlsons varor är en fara för miljö och människor i …

Broschyr – Clas Ohlsson och Biltema – Swedwatch

Clas Ohlson stoppar försäljning av kupévärmare – Testfakta

Clas Ohlson stoppar försäljning av kupévärmare

24 jan. 2011 — Clas Ohlson stoppar vidare försäljning av Car Heater 1250 … flera gånger högre halter bromerade flamskyddsmedel än icke ekologisk.

Clas Ohlson stoppar vidare försäljning av Car Heater 1250 eftersom överhettningsskyddet på ett exemplar inte slog till under ett testmoment. 

Olagligt miljögift funnet på Clas Ohlson och Biltema

Olagligt miljögift funnet på Clas Ohlson och Biltema | Naturskyddsföreningen

20 dec. 2006 — Analyser av produkter köpta på varuhusen Clas Ohlson och Biltema som … flamskyddsmedel – Våra analyser visar att halterna av kadmium, …

Analyser av produkter köpta på varuhusen Clas Ohlson och Biltema som Svenska Naturskyddsföreningen låtit göra visar på halter av det otillåtna miljögiftet…

Keywords: flamskyddsmedel clas ohlson