Metallspackel biltema

Metallspackel – Biltema.se

För 2-komp. polyesterspackel. 35 g. … Brandfarligt vid uppvärmning. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för …

Metallspackel

Metallspackel, 0,54 l – Biltema.se

19 apr. 2018 — Har någon provat biltemas metallspackel? Har små rosthål på en bränsletank och tänkte möjligen att spackla igen dem med detta spackel, men tål …

Specialspackel lämplig för att fylla skador på lättmetaller, galvaniserade plåtar och stål. Spacklet har hög halt av aluminiumpulver vilket ger den en fin struktur, god användbarhet och den är lätt att slipa. Detta tvåkomponents polyesterspackel är beständig mot bl a. bensin, kylarvätska, olja, vatten m.m. Tål höga temperaturer redan efter 5 min och fullhärdad efter 10-15 min. Innehåller spackel och härdare, 20 g.

Metallspackel, 0,27 l – Biltema.se

Spackel & spackelverktyg. Vi har olika spackel för olika behov, grovspackel fyller lite större håligheter och finspackel är perfekt när du vill …

Specialspackel lämplig för att fylla skador på lättmetaller, galvaniserade plåtar och stål. Spacklet har hög halt av aluminiumpulver vilket ger den en fin struktur, god användbarhet och den är lätt att slipa. Detta tvåkomponents polyesterspackel är beständig mot bl a. bensin, kylarvätska, olja, vatten m.m. Tål höga temperaturer redan efter 5 min och fullhärdad efter 10-15 min. Innehåller spackel och härdare, 10 g. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Inandas inte ångor. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd. VID HUDKONTAKT:Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarvård. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: styren

Kemisk metall – Biltema.se

Kemisk metall

Spackel för lagning av bilar – Biltema.se

Zinkspackel – Biltema.se

Zinkspackel

Härdare – Biltema.se

Härdare

Här diskuterar vi Biltemas varor! Allt om Biltema! – Sidan 304

Här diskuterar vi Biltemas varor! Allt om Biltema! – Sidan 304 – Garaget

Detta är en forumtråd från Garaget

Köp Spackel & spackelverktyg till bra priser hos Byggmax

Handla Spackel & spackelverktyg hos Byggmax. Brett sortiment av Spackel & spackelverktyg till bra priser och med prisgaranti ✓ Snabb leverans ✓ Kända varumärken ✓ Öppet köp i 30 dagar

Stålplast | Lätt att slipa och spackla | Hagmans Flexible – Jula

Stålplast | Lätt att slipa och spackla | Hagmans Flexible

Värmetålig stålplast med hög flexibilitet. Lämplig för lagning av plåtskador på bil m.m. Härdtid ca. 15-20 min.

Keywords: metallspackel biltema